DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

Tijekom godine djeca su imala mogućnosti neposrednog doživljaja tijekom ciljanih šetnja do Park šume uz rijeku Dravu, ulicama i parkovima grada i svoje bliže okoline.

Naravno iskustvo raznolikosti započinje već u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića.

U svom istraživanju djeca koriste osim neposrednog iskustva i ostale dostupne medije.

Nastaju spoznajno istraživalačke aktivnosti  a kao jedan od izričaja plakati.

Korištenje medija, fotografija i plakata dijete ima uvjete za ponovnim proživljavanjem doživljenog, izmjenu iskustva s ostalom djecom i odraslima i razvija vještinu UČITI KAKO UČITI.

Još jedan doprinos takvom dječjem učenju kroz proces je i izložba plakata nastalih u svim skupinama, a ujedno i obilježavanja Dana biološke raznolikosti.

Kako smo proveli taj dan vidljivo je i uz priložene  fotografije.

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: