NAŠ POKLON PRIRODI

NAŠ POKLON PRIRODI

Skupina Turbolimaća je tijekom godine, od listopada imala prigodu promatrati i provodite aktivnosti pod nazivom - Od ploda do sadnice.

Tijekom svojih svakodnevnih boravaka u šumi, uočili su koliko šuma ima mali broj hrastova.

Odlučili su plod žira posaditi u vrtiću i promatrati promjene. Uspješno su proizveli mladi izdanak.

Proklijali plod su ostavili u vrtiću i brinuli o njegovu rastu s vizijom da ga vrate u šumu.

Tijekom aktivnosti : spoznavali su i istraživali osobine i vrste hrasta, staništa hrasta, njegovu ulogu u prirodi, kroz neposredno iskustvo susreli su se sa procesom fotosinteze.

U svoje su aktivnosti uključivali vrtić ali i obitelj i završna je bila aktivnost uoči Dana planeta Zemlja.

 

Aktivnost: Poklon prirodi – Drvo za šumu

Opis aktivnosti: odgojiteljica nakon promatranja i brige za izdanke hrasta sa djecom organizira sadnju hrasta u šumi. U aktivnosti sadnje uključuje i obitelji kojima uz sadnice hrasta donosi i sadnice breze, javora i jele. Roditelji se uključuju u aktivnost i u svojim okruženjima provode sadnju mladog drva i time doprinose akciji Poklon prirodi.

Ostvareni ciljevi: uključivanje obitelji u aktivnosti vrtića i razvoj ekoloških vrijednosti, razvoj dječje kompetencije aktivnog građanina i svijesti da svojim djelovanjem može doprinositi promjenama, interes djece za boravkom u prirodi i ekološkim aktivnostima, izmjena iskustva putem grupe i povezivanje svih članova grupe.

 

Aktivnosti unutar projekta doprinijele su bogatstvu materijalnog i socijalnog okruženja.

Kroz ishode/ ostvarene ciljeve, ostvarene su i planirane odgojno obrazovne zadaće unutar Godišnjeg plana i programa, Kurikuluma vrtića i Plana i programa Eko škole.

Vanjskim okruženjem i povezivanjem s prirodom kod djece je interes i potreba za daljnjim djelovanjem došao do izražaja, i priroda je ušla u svakodnevni život vrtića, odgojitelja, djece i njihovih obitelji.

Djecu su :

  Razvila strast za novim spoznajama

  Imala plan- donosila odluke

  Imali prijatelja i podršku za realizaciju plana

  Djelovali i doživjeli produkte svojih djelovanja

  Imali mogućnost povratne informacije

  Dobivali podršku za daljnjim djelovanjima

  Donosila nove ideje

  Razvijala metaučenje

  Živjela i usvajala životne i ekološke vrijednosti

Aktivnim uključivanjem obitelji ostvarila se kvalitetna suradnja s obitelji djece ali i informacijama o radu skupine i vrtića.

Odgojitelji su imali mogućnost unapređivanja svoje odgojno obrazovne prakse, razvijati svoj profesionalni i osobni rast, provoditi samovrednovanje i vrednovanje i implementirati spoznaje u daljnja planiranja svog rada.

U projekt su bili uključeni i ostali dionici vrtića što je dodatni doprinos prepoznatljivosti kulture življenja u vrtiću.

Kraći prikaz ekoloških aktivnosti možete pogledati i u priloženoj Pdf prezentaciji.

Preuzimanje dokumenata

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: