NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI - određeno puno 1, neodređeno puno 1

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

Radno mjesto

Broj: 1691167

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 3.12.2018

Natječaj vrijedi do: 11.12.2018

 

Posloprimac

Potrebna zvanja: Predškolski odgoj

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; DA

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije:

Temljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića – Vrtić Panda iz Hercegovačka 29 Varaždin, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI - na neodređeno puno radno vrijeme,1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Uz prijavu treba priložiti:-         životopis;-         presliku dokaza o stručnoj spremi;-         elektronički zapis od HZMO-         presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;-         uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;-         presliku domovnice.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdfIsprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici vrtića (www.djeci-vrtic-panda.hr ) i oglasnoj ploči vrtića i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Dječji vrtić – Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin sa napomenom – za Natječaj.Natječaj vrijedi od  03. do 11. prosinca.Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.Opis poslova: poslovi odgojitelja/odgojiteljice djece rane i predškolske dobi.

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt:

  • osobni dolazak: HERCEGOVAČKA 29, VARAŽDIN (S NAPOMENOM)
  • pismena zamolba: HERCEGOVAČKA 29, VARAŽDIN (S NAPOMENOM)

 

 

 

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

Radno mjesto

Broj: 1691147

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 3.12.2018

Natječaj vrijedi do: 11.12.2018

 

Posloprimac

Potrebna zvanja: Predškolski odgoj

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; DA

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije:

Temljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića – Vrtić Panda iz Hercegovačka 29 Varaždin, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

 

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI - na određeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/icaRadno odnos se zasniva na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine.

Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Uz prijavu treba priložiti:-         životopis;-         presliku dokaza o stručnoj spremi;-         elektronički zapis od HZMO-         presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;-         uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;-         presliku domovnice.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdfIsprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici vrtića (www.djeci-vrtic-panda.hr ) i oglasnoj ploči vrtića i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Dječji vrtić – Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin sa napomenom – za Natječaj.Natječaj vrijedi od  03. do 11. prosinca.Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.Opis poslova: poslovi odgojitelja/odgojiteljice djece rane i predškolske dobi. 

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt:

  • osobni dolazak: HERCEGOVAČKA 29, VARAŽDIN (S NAPOMENOM)
  • pismena zamolba: HERCEGOVAČKA 29, VARAŽDIN (S NAPOMENOM
Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00