NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ODGOJITELJICU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI NA PUNO NEODREĐENO RADNO VRIJEME

ODGOJITELJ/ICA RANE I PREDŠKOLSKE DJECE - 1 izvršitelj (m/ž)
na neodređeno puno radno vrijeme,

Zamolbu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku
osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 14.02.2023. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a
imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

KLASA: 112-01/23-01/01
URBROJ: 2186-159-02-23-02

Ravnateljica vrtića
Mirjana Rajković

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00