Natječaj za pomoćnika/ pomoćnicu djetetu s teškoćama u razvoju - 3 izvršitelja

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića- Vrtić Panda Varaždin, održanoj 01.09.2020. donijeta je odluka o raspisivanju Natječaja za pomoćnika/pomoćnicu djetetu s teškoćama u razvoju - 3 izvršitelja/ice.

POMOĆNIK/POMOĆNICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Radno mjesto

Broj: 1896430

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 3

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 25 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 3.9.2020

Natječaj vrijedi do: 11.9.2020

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke osnivača od rujna 2019.. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Panda  - Vrtić Panda iz Varaždin, Hercegovačka 29,  raspisuje NATJEČAJza obavljane poslova pomoćnika/ce djeci s teškoćama u razvoju POMOĆNIK/ICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU   -   3 izvršitelja/ice  na određeno nepuno radno vrijeme  5 sati dnevno (do maksimalno 1085 sati za cijelo ugovorno razdoblje) – do 30.lipnja 2021. Uvjeti za radno mjesto :  SSSPrijavi na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
  • elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
  • životopis

Natječaj vrijedi od 03.09.2020. do 11.09.2020.Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdfIsprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili elektroničkom poštom  na panda@vz.t-com.hr , u roku osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici vrtića (www.djeci-vrtic-panda.hr ) i oglasnoj ploči vrtića i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Dječji vrtić – Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin sa napomenom – za Natječaj.Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.Opis poslova: poslovi pomoćnika/ce djeci s teškoćama u razvoju.

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt:

  • pismena zamolba: Hercegovačka 29, Varaždin sa napomenom
  • e-mailom: panda@vz.t-com.hr
Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00