NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI - 1 IZVRŠITELJ/ICA

POMOĆNIK/POMOĆNICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Radno mjesto

Broj: 1832397

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: 25 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 2.1.2020

Natječaj vrijedi do: 10.1.2020

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke osnivača od prosinca 2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića - Vrtić Panda iz Varaždin, Hercegovačka 29,  raspisujeNATJEČAJza obavljane poslova pomoćnika/ce djeci s teškoćama u razvoju POMOĆNIK/ICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - 1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno radno vrijeme  5 sati dnevno – do 30.lipnja 2020. Uvjeti za radno mjesto: SSS Prijavi na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak niti prekršaj ni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
  • elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
  • životopis.

 Natječaj vrijedi od 02.01.2020. do 10.01.2020.Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdfIsprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili elektroničkom poštom  na panda@vz.t-com.hr , u roku osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici vrtića (www.djeci-vrtic-panda.hr ) i oglasnoj ploči vrtića i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Dječji vrtić – Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin sa napomenom – za Natječaj.Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.Opis poslova: poslovi pomoćnika/ce djeci s teškoćama u razvoju.

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt:

  • pismena zamolba: Hercegovačka 29, Varaždin (sa napomenom)
  • e-mailom: panda@vz.t-com.hr

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00