Natječaj za pomoćnog radnika/icu na puno neosređeno radno vrijeme

POMOĆNI RADNIK/POMOĆNA RADNICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

 

Radno mjesto

Broj: 1998964

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 15.6.2021

Natječaj vrijedi do: 23.6.2021

 

Posloprimac

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića – Vrtić Panda , objavljujeN A T J E Č A  Jza prijem radnika na radno mjestoPOMOĆNI/A RADNIK/ICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/icaUvjeti za radno mjesto  su:  članak 24. stavak 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)- članak 8. stavka 1. točke 8.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj: 133/97), prema  članku  18. Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića- Vrtić Panda. Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis;
  • presliku dokaza o završenoj osnovnoj školi;
  • elektronički zapis od HZMO;
  • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdfIsprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno, elektroničkom poštom ili  poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu Dječji vrtić – Vrtić Panda, Hercegovačka 29, 42000 Varaždin. (sa napomenom za Natječaj)Elektronička pošta: panda@vz.t-com.hrNepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.Opis poslova: poslovi njege, skrbi i pratnje djece rane i predškolske dobi.

 

Poslodavac

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ - VRTIĆ PANDA

Kontakt:

  • osobni dolazak: HERCEGOVAČKA 29, 42000 VARAŽDIN (SA NAPOMENOM)
  • pismena zamolba: Hercegovačka 29, 42000 Varaždin (sa napomenom)
  • e-mailom: panda@vz.t-com.hr
Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: