NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE - 1 IZVRŠITELJ

Dječji vrtić-Vrtić Panda

Hercegovačka 29

42000Varaždin

e-mail: panda@vz.t-com.hr

OIB:32116668950

KLASA : 601-05/14-01

URBROJ : 2186-159-15-193

 

Natječaj – spremača/ica 1.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja  (NN 10/97, 107/07 i 94/13), odluke sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića – Vrtić Panda, Varaždin,održane 13. studenog, raspisuje se natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

SPREMAČA/ICE Jedan (1 ) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

UVJETI za radno mjesto su:

Završena osnovna škola, radno iskustvo rad u predškolskoj ustanovi .

Za natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici: • životopis – vlastoručno potpisan • dokaz o stečenoj stručnoj spremi • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (domovnica) • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću ne starije od 6 mjeseci; Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić-Vrtić Panda, Hercegovačka 29, Varaždin 42000 (za natječaj)

Rezultati natječaja biti će objavljeni na našoj Web stranici: www. djecji-vrtic-panda.hr, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj traje od 16. studenog 2015. do 24.studenog 2015. godine Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Milan Rajković

 

 

Varaždin, 16. studeni 2015.

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00