Obavijest o rezultatima Naječaja za odgojitelja/icu djece rane i predškolske dobi od 24.01.2019.

OBAVIJEST   O

Na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića- Vrtić Panda, i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljen je natječaj, dana 24.01.2020. godine, za radna mjesta te po završetku natječajnog postupka, Odlukom Upravnog vijeća održanog 02.2.2020. primljeni su slijedeći kandidati:

      koja ispunjava uvjete iz natječaja
      1. I.Z. - SVEUČILIŠNA PRVOSTUPNICA ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI na određeno puno radno vrijeme / zamjena                                            

                                                                                                                                            Ravnateljica

                                                                                                                                         Mirjana Rajković

            

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00