ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

ODGOJNO- OBRAZOVNI RAD

 

U odgojno-obrazovnom radu, ne zanemarujući sveukupan razvoj djeteta i osiguravanje uvjeta za kvalitetan rast i razvoj unutar ranog odgoja i obrazovanja svakog djeteta, nastojali smo pratiti suvremena shvaćanja djeteta rane  i predškolske dobi i informacija i prijedloga onih sa kojima je vrtić surađivao tijekom godine što se očitovalo kroz različite načine informiranja.

Odgojiteljice  :

 

 •   Dokumentiraju dječje aktivnosti, interese …
 •  Provode  zajedničku refleksiju s djecom, odgojiteljima, suradnicima, roditeljima prikupljenu fotodokumentaciju, video zapise, dječje izjave i dr…
 •   Na osnovu dobivenih spoznaja planiraju daljnje djelovanje
 •   Bilježe promjene koje su se događale
 •   Pronalaze i dobre i loše elemente unutar rada, odnosno otežavajuće i olakšavajuće
 •   Bilježe pitanja i nedoumice koje su se pojavljivale tijekom rada i pronalaze kritične točke
 •  Provode kontinuirano stručno usavršavanje  u vrtiću i izvan vrtića a dobivene spoznaje imlemeniraju u svakodnevi rad, razvoj osobnih ali i dječjih kompetencija

Stručni tim i odgojiteljice su na osnovu spoznaja iz literature i osobnih iskustava i zapažanja, odredili i instrumente praćenja istraživanja :

 • Svakodnevne valorizacije – interesi djece, ponašanja djece
 • Mjesečna procjena i samoprocjena
 • Dječji radovi i izjave
 • Sociogrami
 • Ankete
 • Upitnik za procjenu socijalnih vještina (tabelu izrađuje stručni tim i odgojiteljice, timski, na osnovu „Stabla potreba“, odnosno vještina koje su se nametnule na osnovu promatranja i bilježenja)
 • Mape aktivnosti i prikaz putem plakata
 • Ostvarenje planiranih zadaća unutar izvedbenog Kurikuluma vrtića i Godišnjeg plana i progreama rada vrtića

 

 

 

 

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: