Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

DJEČJI VRTIĆ – VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

 

KLASA: 601-08/18-01/ 01

 

Varaždin, 21..05.2018.  Temeljem članka 37. stavka 1. a) Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka, ravnatelj Dječjeg vrtića -Vrtić Panda donosi

 

O D L U K U O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

 

Članak 1.

VIŠNJA MIKUŠ KREŠIĆ dipl iur. imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću- VRTIĆ PANDA, Varaždin, Hercegovačka 29

 

Članak 2.

(a)

informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

 

(b)

praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;

 

(c)

pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;

 

(d)

suradnja s nadzornim tijelom;

 

(e)

djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

 

Članak 3.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 

 

Članak 4.

 

Voditelj obrade obvezuje se objaviti kontaktne podatke službenika za zaštitu podatka te ih priopćiti Agenciji za zaštitu podataka. 

Članak 5.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su: - e-mail adresa: eduka.savjet@hotmail.com - telefonski broj: mob 0959044867, kč.telf.01 2012635 - fax: 01 5498733                

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića- Vrtić Panda.

  

Dostaviti: 1. Višnja Mikuš-Krešić 2. osobni očevidnik 3. Agencija za zaštitu osobnih podataka (nadzorno tijelo) 4. Oglasna ploča 5. web stranica

Ravnatelj/ica: Mirjana Rajković

__________________________

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: