odluka o povjereniku za otpad

DJEČJI VRTIĆ „ VRTIĆ PANDA “

         HERCEGOVAČKA 29

         VARAŽDIN

        

           KLASA: 601-08/16-01/03

           URBROJ: 2186-159-16-01-03      

         Varaždin, 09. ožujka 2016. godine

 

Na temelju članaka 46. i 180. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 194/13) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića „ Vrtić Panda “,

ravnateljica dana 09. ožujka 2016. g. donosi sljedeću:

 

 

 

O D L U K U

o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad

 

 

 

Milan Rajković, tajnik Dječjeg vrtića „ Vrtić Panda“, imenuje se povjerenikom za otpad (u daljnjem tekstu: Povjerenik) u Dječjem vrtiću „ Vrtić Panda “.

 

Zdravka Novosel , radnica na održavanju čistoće prostora Dječjeg vrtića „ Vrtić Panda“, imenuje se zamjenikom povjerenika za otpad. Imenovana je u slučaju spriječenosti Povjerenika dužna izvršavati njegove obveze, sukladno čl. 46. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

 

Povjerenik je dužan:

 

       obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu upravnoj osobi (koja je

       proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba) o utvrđenim nedostacima,

       gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe.

 

 

Povjerenik za otpad i njegov zamjenik, dužni su ishoditi potvrdu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom.

 

O imenovanju povjerenika za otpad i njegova zamjenika izvijestiti će se Agencija za zaštitu okoliša.

 

 

 

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te je potrebno je istaknuti na oglasnoj ploči vrtića te na WEB stranici Dječjeg vrtića „ Vrtić Panda“.

 

 

 

 

 

Dostaviti:                                                                                                      Ravnateljica MirjanaRajković

 

  1. Milan Rajković  
  2. Zdravka Novosel
  3. Agencija za zaštitu okoliša
  4. pismohrana                                                                                                                

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: