PJESME, BROJALICE I GOVOR DJETETA

PJESME, BROJALICE I GOVOR DJETETA

DJEČJE PJESME I BROJALICE I RAZVOJ GOVORA

 

Mnoga istraživanja i dobivene spoznaje ukazuju da se govor djeteta ne razvija spontano, već je ovisan o govornim poticajima iz okruženja djeteta.

Od najranije dobi djeca počinje razvoj govora na temelju okoline koja ih okružuje.

Prvi govorni poticaji i modeli su roditelji i najuža obitelj. Kasnije i svi oni s kojima dijete razvija interakciju: vrtić, osobe koje ga čuvaju osim roditelja, prijatelji i sl.

Danas možemo iz iskustva reći da velik utjecaj na razvoj govora imaju i mediji koje djeca konzumiraju od vrlo rane dobi (djeca često u komunikaciji koriste usvojene riječi na engleskom jeziku).

Stručnjaci preporučaju da djeca do druge godine ne bi trebala biti izložena vizualnim medijima.

Ujedno istraživanja pokazuju da roditelji (zbog sve manje slobodnog vremena) s djecom u kvalitetnom razgovoru provedu svega dva sata tijekom radnog tjedna, značajno više tijekom vikenda. Stručnjaci upravo zato napominju kako manijak komunikacije, utjecaj medija, neadekvatno zadovoljavanje dječjih potreba u predškolskom razdoblju mogu negativno utjecati na razvoj djeteta u cjelini, a osobito na razvoj govora.

Često govorne poteškoće uzrok su poteškoćama u ponašanju. Dijete koje se ne uspijeva izraziti na način razumljiv drugima, tu se posebno misli na dijete starije dobi, postaje frustrirano. Takva situacija može biti uzrokom agresivnosti, depresije i povlačenja ili čak i prestanka verbalne komunikacije a krajnje stvaranju pozitivne slike o sebi.

Svoju važnost u razvoju govora imaju ritam i intonacija. Od posebne je važnosti i igra djeteta.

Brojalice su u dječjoj igri svakodnevna pojava. Osim brojalica doprinos razvoju govora daju i kratke ritmične pjesmice koje su pjevane uz pokret i kao takve su stimulacija za razvoj govora.

Pjevanjem se mogu ispraviti : nepravilna artikulacija, nejasan izgovor, zamjena jednog glasa drugim i mucanje .

Zato već od prve godine i ranije djetetu valja omogućiti susret s brojalicama, glazbom, pjesmama uz pokret. Za njih će to biti izvor zabave, radosti i razvoja i dodatni element da govor postane bogatiji, jasniji u funkciji uspostavljanja različitih veza u životu djeteta.

Naravno veliku ulogu u razvoju govorne kompetencije imaju i jezične igre i igre tišine.

Neke od igara : Pokvareni telefon, Leti, leti, Reci mi tiho, Zamišljena loptica, Pričam ti priču, Poigraj se rimu složi i dr.

EVO NEKOLIKO BROJALICA ZA IGRU S DJETETOM

ZABAVLJALICA

KUHALA SAM KAŠICU

DA NAHRANIM DJEČICU,

KAD SU DJECA POJELA,

SVA SU BILA VESELA.

Pratimo pokretima uz tekst.

BROJALICA ZA GLASOVE Č IĐ

ČIČI, ČOČO, ČUČU ČAR,

CESTOM IDE DIMNJIČAR.

ĐIĐI, ĐOĐO ĐUĐU ĐIN,

POKRAJ VODE PJEVA MLIN.

Literatura: Anita Peti Stanić, Vladimira Velički, (2009.), Jezične igre

Daniel J. Siegel (2015.) Razvoj dječjeg mozga, Posokhova (2000.) Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja kod djeteta predškolske dobi.

Naslovna fotografija: Stihovi najstarije skupine Bistrooki

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00