Principi rada u vrtiću

ODGOJNO- OBRAZOVNI RAD

 

U odgojno-obrazovnom radu, ne zanemarujući sveukupan razvoj djeteta i osiguravanje uvjeta za kvalitetan rast i razvoj unutar ranog odgoja i obrazovanja svakog djeteta, nastojimo pratiti suvremena shvaćanja djeteta rane dobi i informacija i prijedloga onih sa kojima vrtić surađuje tijekom godine. Vrednovanje i refleksiju rada koristimo za daljnja planiranja i stvaranja okruženja koje zadovoljava potrebe svih u vrtiću. u tu svrhu koristimo : š

 

 •   Dokumentirane dječje aktivnosti, interese …
 •   Zajedničke refleksije sa djecom, odgojiteljima, suradnicima, roditeljima prikupljenu fotodokumentaciju, video zapise, dječje izjave i dr…
 •   Na osnovu dobivenih spoznaja planovi za  daljnje djelovanje
 •   Bilješke uočenih promjena koje su se događale
 •   Pronalaženje i dobrih i loših elemenata unutar rada, odnosno otežavajuće i olakšavajuće
 •   Bilježenje pitanja i nedoumice koje su se pojavljivale tijekom rada i pronalaženje metoda i načina za rješavanje istih

Stručni tim i odgojiteljice na osnovu spoznaja iz literature i osobnih iskustava i zapažanja, određuju i instrumente praćenja istraživanja :

 • Svakodnevne valorizacije – interesi djece, ponašanja djece
 • Mjesečna procjena i samoprocjena
 • Dječji radovi i izjave
 • Sociogrami
 • Ankete za zaposlene i roditelje
 • Upitnik za procjenu socijalnih vještina (tabelu izrađuje stručni tim i odgojiteljice, timski, na osnovu „Stabla potreba“, odnosno vještina koje su se nametnule na osnovu promatranja i bilježenja)
 • Mape aktivnosti i prikaz putem plakata

 

 

 

 

 

 

 

Preuzimanje dokumenata

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00