PROJEKT "Say Hello to the World"

PROJEKT

 

 

 

"Say Hello to the World" međunarodni projekt

"Say Hello to the World" je projekt koji pokazuje djeci svijeta kakav je život u drugim zemljama i uči ih da je tolerancija kod svih nacija i kultura najvažnija stvar koju možemo naučiti u svom životu.

Projekt se temelji na razvijanju svijesti o osobnom identitetu, učenju o drugim kulturama, uspostavljnju brige za socijalnu pravdu, potiče i promovira interakciju među djecom i razvija njihove socijalne vještine.

Povezivanjem djece u vrtićima iz cijelog svijeta putem naše video mreže, oni mogu vidjeti kako žive djeca u drugim državama i mogu komunicirati na stotinu stranih jezika.

Naš se Vrtić odlučio za sudjelovanje i provođenje projekta iz navedenih razloga.

                       

                  

Uključivanjem u  projekt i korištenjem  knjige "Say Hello to the World", vrtići mogu prevladati jezične i komunikacijske prepreke i učiti o svijetu na način koji prije nije bio moguć.

Namjena projekta je motivirati djecu da kroz različite zanimljive aktivnosti nauče prevladati stereotipe, predrasude i netolerantnost. To će u konačnici doprinjeti većoj kvaliteti života djeteta, stvaranju solidarnosti , učenju poštovanja, pogotovo danas, kad svijet postaje sve otvoreniji i dostupniji.

Mi gradimo mostove prijateljstva

Unutar projekta  povezao je više od 22000 djece iz 24 države ( Slovenija,Velika Britanija, Italija, Slovačka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Norveška, Švedska, Irska, Litva, Hrvatska, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Malta, Indija, Venecuela, Mađarska, Kanada, Portugal, Latvija, Estonija, SAD, Brazil i Gambija) i voljeli bi da nam se pridružite i postanete dio našeg pokreta.

Projekt povezuje djecu cijelog svijeta tako da oni mogu učiti o različitim kulturama i tradicijama, istraživati svoje okruženje i okruženje šireg svijeta, razvijati nacionalnu i građansku svijest, razvijati svoju kreativnost, učiti o sigurnom korištenju računala i naučiti strane riječi.

Sva komunikacija odvija se putem videopoziva koju omogućuje autorska "My Hello" Aplikacija.

Namjena Aplikacije je osigurati nesmetanu i sigurnu međusobnu povezanost sudjelujućih odgojno-obrazovnih ustanova ( vrtića i škola). Aplikacija ima mnogo funkcionalnih prednosti jer omogućuje videopozive, prijenos fotografija i dokumenata.

Aplikacija je zaštićena lozinkom što znači da samo stručni tim sudjelujućih ustanova može pristupiti Aplikaciji. Naš cilj je zaštititi prava djeteta i svih sudionika kao i osigurati privatnost tijekom komunikacije.

Sudjelovanjem projektu djeca otkrivaju multikulturalne i druge razlike od najranije dobi, privikavaju se na prihvaćanje različitosti, što im pomaže prevladati stereotipe i predrasude i time smanjuju netoleranciju. Projekt s temelji na Kurikulumu za vrtiće.

Projekt je nastao uz pomoć odgojitelja kako bi ga razumijela djeca iz cijelog svijeta.

Namjena projekta je da se djeca kroz različite zanimljive aktivnosti motiviraju da budu tolerantnija, bez predrasuda i stereotipa, da uvažavaju i poštuju drugačije od sebe. Svaki vrtić i škola koja je uključena u Projekt "Say hello to the world" i koja uspješno provodi Projekt na kraju dobiva častan naziv "Tolerantan vrtić/ Tolerantna škola".

Ciljevi Projekta:

• Međunarodno sudjelovanje
• Upoznavanjem užega i širega, društvenog, prirodnog i kulturnog okruženja te upoznavanjem međukulturalnih i drugih razlika, 
   rješavaju probleme netolerantnosti, prevladavaju stereotipe, predrasude te jedni druge osvještavaju  važnost zdravoga okruženja
• Briga o socijalnoj pravednosti
• Upoznavanjem svojeg okruženja, ali i okruženja u drugim dijelovima svijeta djeca razvijaju spoznaju o narodu i državi
• Mogućnost upoznavanja s raznim kulturama i tradicijama
• Razvijanje  kreativnosti,  stvaralaštva,  ali i  korištenje  stečenog znanja iz različitih područja razvoja
• Povezivanje djece iz različitih država i stvaranje novih prijateljstava
• Učenje stranih riječi i jezika, ali i predstavljanje svog jezika
• Spoznaja i učenje sigurnog korištenja računala
• Razvijanje svijesti da smo svi različiti i da je potrebno poštivati interese i potrebe drugih
• Razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi
• Razvijanje tolerancije među djecom, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba
• Promoviranje svoje države, običaja, tradicije i kulture


Projekt se provodi koz aktivnosti sa zajedničkim nazivom -Pet prstiju:

Program "Pet prstiju" sadrži pet tema kroz koje prolaze djeca pod mentorstvom odgojitelja.  Nakon obrade pojedine teme, slijedi njeno predstavljanje djeci vrtića s kojim se surađuje u Projektu putem video mreže. Trajanje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci.
Naš vrtić će ove godine razvijati suradnju sa vrtićem iz Litve a dodatno ćemo bilježiti provedene aktivnosti i ostvarene zadaće.

Teme:

1. Prvo javljanje: To sam ja (mali prst
2. Drugo javljanje: Ja i moja obitelj (prstenjak)
3. Treće javljanje: Ja i moj vrtić (srednji prst)
4. Četvrto javljanje: Ja i moje mjesto (kažiprst)
5. Peto javljanje: Ja i moja država (palac)
6. Šesto javljanje: Zaključak (dlan)

Na osnovu tema vrtić je izradio svoj Program rada unutar provođenja projekta, a polazište odabranih sadržaja i aktivnosti su interesi djece. (Program je kao prilog - Dokumenti).


Više o samom Projektu možete pogledati i na njihovoj internetskoj stranici  “Say hello to the world - Pomahajmo v svet”

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00