Promjene u prirodi i vanjski prostor kao bogato materijalno okruženje u funkciji učenja

Promjene u prirodi i vanjski prostor kao bogato materijalno okruženje u funkciji učenja

U svom odgojno obrazovnom radu u vrtiću se planiraju zadaće u skladu s dobi djece, kulturom vrtića,  osobnosti roditelja ali i svakog tko sudjeluje u životu djeteta. Sve su one usmjerene na krajnji cilj a to je dobrobit djeteta.

Ostvarivanje tih zadaća odnosno ostvarivanje planiranih ishoda ovise o kreativnosti odgojitelja ali i aktivnom sudjelovanju i doprinosu svih koji mogu obogatiti sadržaje i aktivnosti.

Važno je planirati materijalno okruženje a povezano s njim i socijalno. Jedno od najbogatijih materijalnih okruženja je okruženje vrtića i priroda koja okružuje dijete, bilo da se provode ciljane šetnje u park i šumu ili igre na livadi, dvorištu. Iz svake situacije uz planirane ponuđene sadržaje dijete dobiva uvjete za razvoj svojih vještina : motoričkih,  komunikacijskih, socijalnih i mogućnost različitih načina izražavanja svog doživljaja.

Dio vanjskog okruženja pronaći će svoje mjesto i u sobama dnevnog boravka skupina kao nastavak djetetova propitkivanja, istraživanja, izmjenu iskustava i daljnjeg učenja.

U prilogu je dio fotografija nekih od aktivnosti naši Turbolimaća  i priča koju su osmilila djeca i odgojiteljice Velikih maksilimaća a na osnovu neposrednog iskustva. Vjerujem da ćete u njima prepoznati potencijale za djetetov razvoj.

Preuzimanje dokumenata

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: