PTICE ZIMI

PTICE ZIMI

Unutar projekata koje provodimo a povezanih uz zadaće unutar Održivog razvoja i programa eko škola, provode se različite aktivnosti.

Sve su aktivnosti prilagođene osobnosti djeteta i interesa skupine.

Naša budućnost i budućnost našeg planeta ovisi o ekološkoj osviještenosti i vrijednosti koje stvaramo .

Pedagogija ranog djetinjstva i mnogi stručnjaci na osnovu iskustva uočili su da se vrijednosti počinju stvarati od najranije dobi odnosno rane predškolske dobi.

Djeci je potrebno stvarati uvjete za istraživanje prirode, prirodnih promjena, stvaranje kompatibilnosti s biološkim življenjem priroda i brigu o prirodnom svijetu.

To je bio i poticaj da vrtić bude mjesto u kojem ćemo svi zajedno stvarati i živjeti navike zdravog življenja, humanih odnosa i poštivanja prirode oko sebe, putem brojnih aktivnosti.

Jedna od takvih aktivnosti je i briga o pticama zimi.

Ciljevi planirani i ostvareni:

  • spoznaja o važnosti brige o drugima,
  • sposobnost uživljavanja u osjećaje drugih,
  • doživljaj djeteta da doprinosi dobrobiti prirode,
  • razvoj osjećaja pripadanja i suradnje,
  • razvoj inicijativnog djelovanja i samopouzdanja, uključivanje obitelji, razvoj ekoloških vrijednosti
  • bogaćenje spoznaje o pticama i njihovim neprijateljima,
  • usvajanje pojma ptica stanarica i ptica selica,
  • buđenje želje za pronalaskom novih informacija o staništu ptica,
  • uočavanje važnosti ptica za prirodu i brige o načinima brige o njima.

U aktivnosti se uključila i obitelj i zajedničkim djelovanjem s odgojiteljima poticali razvoj spomenutih vrijednosti i znanja.

U prilogu fotografije aktivnosti i neposrednog iskustva kao poticaja za buđenje interesa.

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: