RAZVOJ PREDVJEŠTINA ČITANJA I PISANJA

RAZVOJ PREDVJEŠTINA ČITANJA I PISANJA

Kako kroz igru poticati predvještine čitanja i pisanja

Usvajanje vještina čitanja i pisanja najvažniji je zadatak djeteta u početnom školovanju i savladavanje tog zadatka otvara mu put za kasnije učenje.

Predvještine čitanja i pisanja samo su dio vještina koje budući učenik treba usvojiti kako bi se što lakše snašao u novonastaloj situaciji.

U nastavku su navedene predvještine čitanja i pisanja koje u našem vrtiću potičemo i razvijamo svakodnevno a na osnovu stručnog planiranja ponuđenih aktivnosti, poticaja i sadržaja:

 • rastavljanje poznatih riječi na slogove - kod mlađe djece igrom na nivou skupine bez osjećaja neuspjeha
 • prepoznavanje i imenovanje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ
 • imenovanje riječi na zadani glas (npr. što sve počinje glasom M)
 • prepoznavanje je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini riječi
 • rastavljanje jednostavnih riječi na glasove
 • sastavljanje jednostavnih riječi od pojedinih glasova (npr. m-a-m-a, o-k-o)
 • prepoznavanje simbola slova i brojki
 • prepoznavanje i produkcija rime (npr. zvuče li slično riječi soba i roba, grana i brana; smisli riječ koja zvuči slično kao i šljiva…)
 • pravilno držanje olovke, jasne linije adekvatnog pritiska
 • povlačenje linije od crte do crte prema uzorku, od točke do točke, ravne, kružne i valovite linije
 • precrtavanje likova: krug, trokut, kvadrat, romb
 • pisanje vlastitog imena velikim tiskanim slovima
 • korištenje radnih listova
 • igre brojalica, zagonetki, pjevanja
 • igre umetanjem riječi
 • igre dramatizacije
 • likovne ekspresije uz opis izričaja
 • čitanje i pričanje priča uz kasniju anlizu i poticanje korištenja strukture rečenice
 • korištenje didaktičkih pomagala uz metode uzorka ili pokušaja i pogrešaka

Djecu ne treba učiti čitati i pisati, ove vještine puno su važnije

Razvoj predvještina za čitanje i pisanje uvelike ovisi o motoričkoj razvijenosti i spretnosti djeteta,

kao i o količini fizičke aktivnosti. Istraživanja pokazuju da se prerano poučavanje djece čitanju može pokazati kao loša stvar

za dijete i budućeg đaka

Nauči čitati trčeći. Pomalo smiješno zvuči, no dozvolite da vam dokažem da se zaista, i trčanjem uči čitati. Kako? Krenimo od početka…

Razvoj predvještina za čitanje i pisanje uvelike ovisi o motoričkoj razvijenosti i spretnosti djeteta, kao i o  količini fizičke aktivnosti. Današnji način života doveo je do toga da današnja djeca sjede više nego ikad ili ih se nosi više nego ikad.

Naš vrtić omogućava sve uvjete za razvoj vještina i planski potiče njihov razvoj i time doprinosi još kvalitetnijem odgojno obrazovnom radu, te vrtić i roditelj u suradnji dovolni su za razvoj vještina.

Vaše dijete u vrtiću zna slova i brojke? Postoje puno važnije vještine!

Prerano učenje djece čitanju može biti loša stvar za dijete i budućeg đaka

Djecu ne treba pripremati za školu učeći ih slova, čitati ili pisati, no svakako se kroz igru treba poticati razvoj predvještina za čitanje i pisanje. Istraživanja pokazuju da se prerano poučavanje djece čitanju može pokazati kao loša stvar za dijete i budućeg đaka. Istraživanja gdje su sudjelovala djeca koja su u  dobi od pet godina poučavana čitanju uspoređivana su s djecom koja su čitanje počela učiti u školi, pokazala su da (pre)rana poduka može imati negativne posljedice u vidu poteškoća s lošijim razumijevanjem teksta i manje pozitivnim stavovima prema čitanju.

Vaše dijete u vrtiću zna slova i brojke? Postoje puno važnije vještine! Vrtić

Opismenjivanje nije lako. To zahtijeva da djeca dekodiraju zvukove u glasove  i riječi, podrazumijeva dosjećanje tih riječi, ispravnu sliku tih riječi  u pisanom i izgovorenom obliku te razumijevanje njihovog značenja. Djeca koja samostalno inzistiraju na učenju čitanja za razliku od one djeca koja su „natjerana“ učiti čitanje,  imaju tendenciju da se oslanjaju na ispravne procese mozga i pravilnim redoslijedom usvajaju tehniku čitanja jer im je to područje mozga brže sazrilo.

Kako prepoznati kad je dijete spremno učiti slova?

Dakle, neka su djeca spremna u dobi od četiri ili pet godina učiti čitanje i pisanje, neki nisu još niti par godina kasnije. Ova spremnost uključuje složene neurološke procese i kinestetičku svijest. To uključuje osjećaj propriocepcije koji se razvio kroz senzorske receptore u mišićima, zglobovima i tetivama: oblik sazrijevanja koji je neophodan za fizičku svijest o sebi (to je važno i kod govora tijekom formiranja i moduliranja glasova kao i kod npr. pažljivog držanja predmeta).

Neka djeca spremna su ranije, neka kasnije

Takva spremnost nije stvorena računalima ili računalnim programima. To je rezultat sazrijevanja mozga, kao i bogatog iskustva koje se stječe tjelesnim kretanjem i osjetom. Takva iskustva stječu se dok se djeca igraju i „rade“. Oni uključuju ekspanzivne pokrete kao što su penjanje, skakanje, kopanje, plivanje, vožnja bicikla, trčanje. Oni također uključuju fine pokrete prstiju kao što su rezanje povrća, crtanje i bojanje, igra kockama za slaganje, igre rime i pljeskanja, rezanje škarama te igranje u pijesku.

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: