Razvoj socijalnih vještina putem zajedničkih aktivnosti

Razvoj socijalnih vještina putem zajedničkih aktivnosti

Predškolsko doba je doba od velike važnosti za emocionalni razvoj i razvoj socijalnih vještina. Vještina kao što su dogovaranje, uvažavanje, razgovaranje, surađivanje, međusobno poštivanje, korištenje društveno prihvatljivog ponašanja.

Sve su to vještine koje će djeca najlakše usvojite spontano uz zabavu i igru s vršnjacima, a kasnije koristiti u svakodnevnim životnim situacijama.

Primjeri kako nam različiti materijali i dobar poticaj mogu biti u funkciji spomenutog a naravno i razvoju kreativnosti na neuobičajen način, gdje ne postoje šeme vidljivi su na fotografijama naših Turbolimaća.

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: