REZULTATI NATJEČAJA KUHAR/KUHARICA

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

VARAŽDIN

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 26/21 u drugom mandatu

KLASA: 601-05/21-01/13

URBROJ: 2186-159-02-21-03

U Varaždinu, 14.10.2021.

                                     

Na temelju članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuta Dječjeg vrtića-Vrtić Panda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 26/21, održanoj 14.10.2021. godine donijelo

 

ODLUKU

o izboru na radno mjesto

kuhar/kuharica na puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Za prijem u radni odnos na puno neodređeno radno vrijeme odabrana je

  1. Vlatka Višnjić

 

Na objavljeni Natječaj na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Vrtića ,oglasnoj ploči vrtića, koji je trajao od 06.10.2021. do 13.10.2021. je pristiglo 7 Zamolbi . Šest kandidata ispunjavaju potrebne uvjete iz Natječaja. Tri kandidata od sedam ima nepotpunu dokumentaciju.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića .

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidati imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

Dostaviti

  1. pismohrana

 

 

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                               Milan Rajković

u Varaždinu , 14.10.2021.

 

 

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00