REZULTATI NATJEČAJA OD 03.12. DO 11.12.2018. ZA ODGOJITELJE

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

VARAŽDIN

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 12/18 u prvom mandatu

 

KLASA: 601-05/18-01/21

URBROJ: 2186-159-02-10-02

U Varaždinu, 12 prosinca 2018. godine

 

Na temelju članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuta Dječjeg vrtića-Vrtić Panda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 12/18, održanoj 12. prosinca 2018. godine donijelo

 

ODLUKU

o izboru na radno mjesto

i odgojitelja/ice predškolske djece na puno određeno radno vrijeme , 2 izvršitelja

 

Za prijem u radni odnos na puno određeno radno vrijeme od 5 mjeseci odabrane su :

       I.            D.Š. i M.H.L.

       I.            Na objavljeni Natječaj na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Vrtića ,oglasnoj ploči vrtića, koji je trajao od 03.12.2018. do 11.12.2018. su pristigle tri Zamolbe. Uvjete tražene Natječajem ne ispunjava nijedan kandidat. Jedan je kandidat odgojiteljica djece rane i predškolske dobi, jedna učiteljica razredne nastave i jedna magistra primarnog odgoja i asistent djeci s poteškoćama u razvoju.

    II.            Rezultati Natječaja objavljeni su na mrežnoj stranici vrtića .

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

Dostaviti

  1. kandidatima – svima
  2. pismohrana

 

 

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                               Milan Rajković

 

u Varaždinu , 12. prosinac 2018.

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00