REZULTATI NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA rane i predškolske dobi

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i . Statuta Dječjeg vrtića – Vrtić Panda te nakon provedenog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića- Vrtić Panda na sjednici održanoj 03. listopada 2020. jednoglasno donosi

ODLUKU o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja

 Članak 1.

Danijela Z  prima se na mjesto odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme .

Ivona Z prima se na radno mjesto odgojitelja na puno neodređeno radno vrijeme.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

                                                                 Obrazloženje

Natječaj za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme je trajao od 24.09.2020. do 02.10.2020. godine.

Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju natječaj je objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića – Vrtić Panda

Na natječaj se javilo četvero kandidata od kojih dvoje udovoljava uvjetima natječaja.

Temeljem dokumentacije kandidata i sukladno odredbama članka. 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće je donijelo odluku kao u izreci.

KLASA: 601-05/19-01/20

URBROJ: 2186-159-02-20-03

Varaždin, 03.10.2020.

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Rajković

 

      

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00