REZULTATI NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA/ICU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI NA PUNO NEODREĐENO RADNO VRIJEME - 1 IZVRŠITELJ/ICA I ODGOJITELJA/ICU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI NA PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME (6 mjeseci) – 1 IZVRŠITELJ/ICA

REZULTATI NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA/ICU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI NA PUNO NEODREĐENO RADNO VRIJEME - 1 IZVRŠITELJ/ICA I ODGOJITELJA/ICU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI NA PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME (6 mjeseci) – 1 IZVRŠITELJ/ICA

 

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 10/17

KLASA : 601-05/17-01/09

URBROJ: 2186-159-02-17-02

Varaždin, 14. prosinac 2017.

Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 10/17, održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo,

ODLUKU

o izboru na radno mjesto odgojitelj/aice na puno neodređeno radno vrijeme , 1 izvršitelj

         I.                             Za prijem u radni odnos na puno neodređeno radno vrijeme odabrana je :

Ivana Ivanušec, odgojiteljica djece rane i predškolske dobi iz V. Čolje 23, Ključ

      II.                             Za prijem u radni odnos na puno određeno radno vrijeme odabrana je : Danijela Marković iz Varaždina, odgojiteljica predškolske djece

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidati/kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

  • kandidatima – svima
  • pismohrana

Milan Rajković

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: