Rezultati natječaja za odgojitelja/icu djece rane i predškolske dobi na puno neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

REZULTATI NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA/ICU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI NA PUNO NE ODREĐENO RADNO VRIJEME - 1 IZVRŠITELJ/ICA

 

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 6/17

KLASA : 601-05/17-01/05

URBROJ: 2186-159-02-17-03

Varaždin, 26. kolovoz 2017.

 

Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 6/17, održanoj 26. kolovoza 2017. godine donijelo,

ODLUKU

o izboru na radno mjesto odgojitelj/aice na puno neodređeno radno vrijeme , 1 izvršitelj

  1. Za prijem u radni odnos na puno neodređeno radno vrijeme odabrana je :

Natalija Vugrinec, odgojiteljica djece predškolske dobi iz Varaždina, Hercegovačka 13

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

  • kandidatima – svima
  • pismohrana

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Rajković

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: