REZULTATI NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA/ICU DJECE RANE PREDŠKOLSKE DOBI NA PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME - 2 IZVRŠITELJA/ICE

HERCEGOVAČKA 29

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 16/16

KLASA : 601-05/16-01/16

URBROJ: 2186-159-02-16-03

 

Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 16/16, održanoj 14. studenog 2016. godine donijelo,

 ODLUKU

o izboru na radno mjesto odgojitelj/ice na puno određeno radno vrijeme , 2 izvršitelja

       I.            Za prijem u radni odnos na puno određeno radno vrijeme odabrane su:

           Ivana Ivanušec iz Ključa, Viktora Čolje 23

           Danijela Marković, Varaždin, Ruđera Boškovića 14

    II.            Na objavljeni Natječaj , koji je trajao od 04. studenog 2016. do 12. studenog 2016. , javilo se četvero kandidata. Svi su kandidati zadovoljavali uvjete tražene Natječajem.

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

 

 

  • kandidatima – svima
  • pismohrana
Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00