Rezultati natječaja za odgojitelja/icu na puno neodređeno radno vrijeme od 08.travnja 2016. do 15. travnja 2016. - 1 izvršitelj

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

VARAŽDIN

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 10/16

KLASA: 601-05/16-01/10

URBROJ: 2186-159-16-02-10

U Varaždinu, 18. travnja 2016. godine

 

Na temelju članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuta Dječjeg vrtića-Vrtić Panda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 10/16, održanoj 18. travnja 2016. godine donijelo

 

 

ODLUKU

o izboru na radno mjesto odgojitelj/ice na puno neodređeno radno vrijeme , 1 izvršitelj

 

        I.            Za prijem u radni odnos na puno neodređeno radno vrijeme odabrana je:

 

Marijana Blaži iz Črešnjeva, Zagorska 3 , zadovoljava sve uvjete tražene u Natječaju

 

     II.            Na objavljeni Natječaj na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Vrtića , koji je trajao od 08.travnja do 15. travnja 2016. , javilo se sedam kandidata.

 

Pouka o pravnom lijeku

 

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

 

 

Dostaviti

  1. kandidatima – svima
  2. pismohrana

 

 

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                                   Milan Rajković

 

u Varaždinu , 18. travanj 2016.

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: