REZULTATI NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA/ICU NA PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME - 2 IZVRŠITELJA

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

VARAŽDIN

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 07/19 u prvom mandatu

KLASA: 601-05/19-01/11

URBROJ: 2186-159-02-19-02

U Varaždinu, 29.07.2019. godine

 

Na temelju članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuta Dječjeg vrtića-Vrtić Panda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 07/19, održanoj 29. srpnja 2019. godine donijelo

 

ODLUKU

o izboru na radno mjesto

odgojitelj/ice predškolske djece na puno određeno radno vrijeme , 2 izvršitelja/ ice

        I.            Za prijem u radni odnos na puno određeno radno vrijeme odabrane su:

Diana Štefičar, Benkovec 56A, Bednja

Valentina Mlinarić Biškup, Zagrebačka 63 A, Ljubeščica

     II.            Na objavljeni Natječaj na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Vrtića ,oglasnoj ploči vrtića, koji je trajao od 19.07.2019. do 26.07.2019. pristiglo su četiri zamolbe u roku i dvije zamolbe izvan roka. Jedan kandidat zadovoljava uvjete tražene natječajem. Rezultati Natječaja objavljeni su na mrežnoj stranici vrtića .

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

Dostaviti

  1. pismohrana

 

 

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                               Milan Rajković

 

u Varaždinu , 29.srpnja 2019.

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: