REZULTATI NATJEČAJA ZA POMOĆNIKA DJECI S POTEŠKOĆAMA

REZULTATI NATJEČAJA ZA

za obavljane poslova pomoćnika djeci s teškoćama

 

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 7/17

KLASA : 601-05/17-01/07

URBROJ: 2186-159-02-17-07

Varaždin, 18. listopad 2017.

 

Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 7/17, održanoj 18. listopada 2017. godine donijelo,

ODLUKU

o izboru na radno mjesto pomoćnika djeci s teškoćama, 2 izvršitelja/ice

Na natječaj se javilo dvadeset i troje kandidata (23), i svi ispunjavaju uvjete tražene u natječaju.

Za prijem u radni odnos na nepuno određeno radno vrijeme – 5 sati dnevno do maksimalno 1080 sati , odabrane su :

  1. Dunja Jakopan iz Varaždina
  2. Lucija Putar iz Lepoglave

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje/ kandidati imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

  • kandidatima – svima
  • pismohrana

Milan Rajković

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00