rezultati natječaja za pomoćnika djetetu s teškoćama od 08.09.2021.

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

VARAŽDIN

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 26/21 u drugom mandatu

KLASA: 601-05/21-01/11

URBROJ: 2186-159-02-21-03

U Varaždinu, 20.09.2021.

                                     

Na temelju članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuta Dječjeg vrtića-Vrtić Panda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 26/21, održanoj 20.09.2021. godine donijelo

 

ODLUKU

o izboru na radno mjesto

pomoćnik djetetu s poteškoćama u razvoju , 3 izvršitelj/ ica

Za prijem u radni odnos na nepuno određeno radno vrijeme (5 sati dnevno) u periodu od 01.rujna 2021. Do 31. Kolovoza 2022. odabrani su .

  1. J.D
  2. K.M.
  3. M.D.

Na objavljeni Natječaj na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Vrtića ,oglasnoj ploči vrtića, koji je trajao od 08.09.2021. do 16.09.2021. je pristiglo 5 Zamolbi . Svi kandidati ispunjavaju potrebne uvjete iz Natječaja.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni su na mrežnoj stranici vrtića .

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

Dostaviti

  1. pismohrana

 

 

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                               Milan Rajković

u Varaždinu , 20.09.2021.

 

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00