REZULTATI NATJEČAJA ZA POMOĆNIKA /POMOĆNICU ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU ILI STRUČNO KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA - 1 IZVRŠITELJ

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

VARAŽDIN

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 33/22 u drugom mandatu

KLASA: 601-05/22-01/13

URBROJ: 2186-159-02-22-03

U Varaždinu, 14.09.2022.

                                     

Na temelju članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuta Dječjeg vrtića-Vrtić Panda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 33/22, održanoj 14.09.2022. godine donijelo

 

ODLUKU

o izboru na radno mjesto

pomoćnik djetetu s poteškoćama u razvoju ili stručno komunikacijski posrednik ,

1 izvršitelj/ ica

Za prijem u radni odnos na nepuno određeno radno vrijeme (5 sati dnevno) u periodu od .rujna 2022. Do 31. Kolovoza 2022. Odabrana je   :

  1. Jakopan Dunja – učiteljica razredne nastave, završen tečaj za asistenta u nastavi unutar programa Adora

Na objavljeni Natječaj na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Vrtića ,oglasnoj ploči vrtića, koji je trajao od 01.09.2022. do 09.09.2022. su pristigle 4 Zamolbe . Odabrani kandidat zadovoljava sve uvjete tražene Natječajem.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni su na mrežnoj stranici vrtića .

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

Dostaviti

  1. pismohrana

 

 

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                               Milan Rajković

u Varaždinu , 14.09.2022.

 

 

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00