REZULTATI NATJEČAJA ZA POMOĆNIKA U NASTAVI

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

VARAŽDIN

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 09/19 u prvom mandatu

KLASA: 601-05/19-01/15

URBROJ: 2186-159-02-19-02

U Varaždinu,06. rujan 2019. godine

                                     

Na temelju članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuta Dječjeg vrtića-Vrtić Panda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 09/19, održanoj06. rujna 2019. godine donijelo

 

ODLUKU

o izboru na radno mjesto

pomoćnik djetetu s poteškoćama u razvoju , 3 izvršitelja/ ice

           Za prijem u radni odnos na nepuno određeno radno vrijeme (5 sati dnevno) u periodu od 01. 09.2019. do 30. 06. 2020. odabrani su .

  1.  Dunja Jakopan,, Preloška 1A, Varaždin – učiteljica razredne nastave i završena edukacija za rad s djecom s poteškoćama u razvoj
  2. Nia Hanžek, R. Boškovića 20, Varaždin, fizioterapeut  i završena edukacija za rad s djecom s poteškoćama u razvoju
  3. Danijela Zavrtnik, Zrinskih Frankopana 19, Varaždin, odgojitelj djece rane i predškolske dobi bez položenog stručnog ispita                                                                                                                                          Na objavljeni Natječaj na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Vrtića ,oglasnoj ploči vrtića, koji je trajao 30.08.2019. d0 06.09. 2019.je pristiglo 16 Zamolbi . Svi kandidati ispunjavaju potrebne uvjete iz Natječaja.

            Rezultati Natječaja objavljeni su na mrežnoj stranici vrtića .

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

Dostaviti

  1. pismohrana

 

 

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                              Milan Rajković

 

u Varaždinu , 06. rujan 2019.

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00