REZULTATI NATJEČAJA ZA POMOĆNIKA U NASTAVI

DJEČJI VRTIĆ-VRTIĆ PANDA

HERCEGOVAČKA 29

VARAŽDIN

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 14/20 u drugom mandatu

KLASA: 601-05/20-01/02

URBROJ: 2186-159-02-20-02

U Varaždinu, 13. siječanj 2020.

                                     

Na temelju članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Statuta Dječjeg vrtića-Vrtić Panda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj14/20, održanoj13. siječnja 2020.. godine donijelo

 

ODLUKU

o izboru na radno mjesto

pomoćnik djetetu s poteškoćama u razvoju , 1 izvršitelj/ ica

Za prijem u radni odnos na nepuno određeno radno vrijeme (5 sati dnevno) u periodu od 20.01.2020. do 30. 06. 2020. odabrana je .

  1. E.Đ., iz Hercegovačka 1 Varaždin

Na objavljeni Natječaj na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Vrtića ,oglasnoj ploči vrtića, koji je trajao od 02.01.2020. do 10.01.2020. je pristiglo 8 Zamolbi . Svi kandidati ispunjavaju potrebne uvjete iz Natječaja.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni su na mrežnoj stranici vrtića .

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

Dostaviti

  1. pismohrana

 

 

                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                               Milan Rajković

u Varaždinu , 13.01.2020.

 

 

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: