REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE OD 19.10.-26.10.15.

Poštovana/ ni

 

Zahvaljujemo Vam što ste se odlučili javiti na naš Natječaj za odgojitelja/icu predškolske djece,

objavljenom na mrežnim stranicama Burze rada i Dječjeg vrtića u trajanju od 19.10.2015. do 26.10.2015.

Ovim Vas putem obavještavamo da je na Natječaj pristiglo  sedam (7 ) Zamolbi.

Šest od sedam kandidata su zadovoljavali uvjete tražene Natječajem, a na radno mjesto primljena je odgojiteljica predškolske djece Tamara Hajec,

koja je imala dosadašnje dvogodišnje iskustvo rada u našem Vrtiću na određeno vrijeme (kao zamjena za porodne dopuste),

što će olakšati nesmetanu provedbu organizacije odgojno obrazovnog rada u Vrtiću.

Nadamo se da ćete uskoro ostvariti svoje planove za rad sa djecom, u našoj ili nekoj drugoj predškolskoj ustanovi.

 

Sa poštovanjem !

Ravnateljica dječjeg vrtića „Vrtić Panda“

Mirjana Rajković

 

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00