REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE ZA PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME OD 23.02.2016. DO 01.03.2016.

HERCEGOVAČKA 29

REDNI BROJ SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA : 8/16

URBROJ: 2186-159-16-02-06

 

Upravno vijeće je na svojoj sjednici broj 8/16, održanoj 02. ožujka 2016. godine donijelo,

 

o izboru na radno mjesto odgojitelj/ice na puno određeno radno vrijeme , 1 izvršitelj

       I.            Za prijem u radni odnos na puno određeno radno vrijeme odabrana je:

           Natalija Vugrinec iz Varaždina, Aleja kralja Zvonimira 2

    II.            Na objavljeni Natječaj , koji je trajao od 23.veljače 2016. do 01.ožujka 2016. , javilo se osam kandidata. Svi su kandidati zadovoljavali uvjete tražene Natječajem.

Pouka o pravnom lijeku

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Vrtića, u roku od osam dana od objavljivanja na mrežnim stranicama Vrtića. Prigovor se šalje pismenim putem.

 

 

  • kandidatima – svima
  • pismohrana

 

 

 

                                                                          Milan Rajković

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00