SUDJELOVANJE VRTIĆA U PROJEKTU - MORENEC

SUDJELOVANJE VRTIĆA U PROJEKTU - MORENEC

 

Dječji vrtić „Vrtić Panda“ sudjeluje u realizaciji znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RiPOO“.

Projekt traje četiri godine (2020.-2024.), a rezultirat će znanstvenim pokazateljima o mogućnostima prevencije nepovoljnih ishoda razvoja djece i prijedlogom potrebnih oblika potpore djeci i njihovim obiteljima.

Koordinator projekta u našem DV-u je Snježana Furjan i Mirjana Rajković i stoji vam na raspolaganju za dodatne informacije.

 

Više informacija o projektu dostupno je na: http://morenec.ufzg.hr/

Svjesni važnosti odgojno obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi za dobrobit djeteta i njegova razvoja,vrtić se uključuje u projekte koji doprinose radu i implementiraju se u pedagošku praksu.

Sudjelovanje u projektu podrazumijeva :

 • sudjelovanje u edukacijama u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje I TIMOM morenec
 • STVARANJE PRILIKA ZA PROMIŠLJANJE O VLASTITOJ ODGOJNOJ PRAKSI

Od posebne je važnosti putem različitih instrumenata postići razumijevanje kvalitetne pedagoške prakse koju čine:

 • interakcije (razvijanje različitih odnosa)
 • povezivanje obitelji i zajednice
 • inkluzija, prepoznavanje i prihvaćanje raznolikosti
 • praćenje, procjenjivanje i planiranje
 • odgojno obrazovne strategije
 • stvaranje okruženja za učenje
 • profesionalni razvoj
 • ZA KRAJ: BITI JEDNAK PREMA RAZLIČITIMA, JEDNAKO JE NEPRAVEDNO KAO ŠTO JE NEPRAVEDNO BITI RAZLIČIT PREMA ISTIMA.
   • U sudjelovanju i provedbi izuzetno nam je važna suradnja s roditeljima i upravo je ovo prilika da uočimo imamo li realnu sliku o našoj suradnji s obitelji i vežu li nas isti interesi

Unaprijed zahvaljujemo svima koji će zajedno s nama biti na tom putovanju prema novim spoznajam u radu s djecom rane i predškolske dobi.

Mirjana Rajković ravnateljica i cijeli tim vrtića.

Preuzimanje dokumenata

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: