UPRAVNO VIJEĆE - ODLUKA

Sa 11./18 sjednice Upravnog vijeća u prvom mandatu

održane dana 30.11.2018.godine

u prostorijama „Dječjeg vrtića – Vrtić Panda”

s početkom u 8:00 sati

 

Nazočni;

Izočni: nema

Ostali nazočni: ravnateljica Mirjana Rajković

 

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednik Upravnog vijeća, svima želi dobrodošlicu, te puno uspjeha u radu. Napominje da je to jedanaesta sjednica u 2018. godini , u prvom mandatu Upravnog vijeća na kojoj su prisutni svi članovi Upravnog vijeća, a što znači da ima kvorum te da mogu donositi pravovaljane odluke i predlaže slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1.    Usvajanje zapisnika sa 10./18 sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za : Odgojitelj djece rane i predškolske dobi na puno određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj i Odgojitelj djece rane i predškolske dobi na puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj
  3. Pitanja i prijedlozi - Razno

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prelazi na razmatranje pojedine točke.

 

Z A K L J U Č A K

  1. Usvaja se zapisnik sa 10./18 sjednice Upravnog vijeća.

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Donesena odluka o raspisivanju natječaja za :
  • odgojitelj djece rane i predškolske dobi na puno određeno radno vrijeme– 1 izvršitelj
  • odgojitelj djece rane i predškolske dobi na puno neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj

 

 

 

Ad 3.

 

Pitanja i prijedloga nije bilo.

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

HERCEGOVAČKA 29

42000 VARAŽDIN

OIB:32116668950

TEL: 042 233 285, 095 7552125

RADNO VRIJEME 5:15 DO 17:00

RADNO VRIJEME PISARNICE : 8:00 DO 16:00