ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ONOSE NA PODRUČJE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

-Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

  (NN, 10/97, 107/07)

-Zakon o ustanovama (NN, 76/93 )

-Zakon o radu (NN, 137/04 pročišćeni tekst )

-Zakon o zaštiti na radu (NN, 59/06)

-Zakon o zaštiti od požara (NN, 58/93)

-Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (NN, 73/97)

-Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN, 50/96)

-Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03)

-Obiteljski zakon (NN, 116/03)

-Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 174/04))

- Državni pedagoški standardi

- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: